VİZYON:
Yıldırımspor Gençlik ve Kültür Kulübü Derneği (YSK); 1963 yılında gençleri ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.
» Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda mensubu olmaktan övünç duyulan bir kulüp olmak,
» Kaynaklarını verimli kullanarak bilgi ve teknoloji ile donatılmış eğitim vermek,
» Amatör ruha sahip olmakla birlikte profesyonel bir anlayış ile ekip ruhu içerisinde çalışmak,
» Sporcularımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerinde katkı sağlayıcı olmak,
» Sporcularımızın zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik tedbirler almak,
» Sporcularımızı ruhundaki savaşçı ve kavgacı enerjiyi barışçı ve dostane bir zemine çekerek çatışmayı karşılaşmaya dönüştürmek,
» Kulübün kurumsal bir temele oturtularak yönetim ve gelişimini idame ettirmek ve bunun nesiller boyunca sürmesini sağlamak,
» Ruhunda başarma güdüsüne sahip olan ve bu güdüsü ile mutluluk bulan sporcular yetiştirmek,
» Şeffaflık politikasını ilke edinerek kulüp yönetiminin her kademesinde bu ilke doğrultusunda hareket etmek,
» Sporun dostluğu pekiştirdiğini ve toplumsal kaynaşmaya destek olduğunu unutmamak,
» Sorumluluklarının bilincinde, tutarlı, akademik deneyimli ve hedefe odaklanan eğitimcilerle çalışmak,
» Sporcu ve sporcu velilerinin yönetimle kaynaşmalarını sağlamak ve bunu sürdürmek için yönetimsel çalışmalar yapmak,
» Evrensel değerler ışığında eğitim, bilim ve teknoloji birikiminde yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sporcular yetiştirmek,
» Milli takıma başarılı sporcular yetiştirerek kulübümüzün ve ülkemizin adını duyuracak lider bir kulüp olmak,
» Tecrübe, bilgi birikimi ve başarıları ile her yerde örnek gösterilen ve hedeflenen kulüp olmak.

MİSYON:
Bireylerin, erken çocukluk dönemlerindeki  spor desteği; düşünme becerilerini, takım olma bilincini geliştirmekte ve  sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmaktadır; bu doğrultuda Yıldırımspor Kulübü’nün öncelikli amacı gençlere yöneliktir. Yaklaşık 5000 üyesi olan Yıldırımspor Kulübü , her yıl kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir.
» Verilen tüm hizmet alanlarında; kaynaklarını verimli ve etkin kullanarak, toplumun yaşam kalitesini ve memnuniyetini arttırıp spor hizmetleri noktasında öncü olmaktır.
» Kabul gören yeni değerler ve uluslar arası standartlar doğrultusunda ileri antrenman yöntemlerini kullanarak geniş ufuklu, yüksek spor kültürüne sahip sporcular yetiştirmek.
» Ülkenin ve kurulduğumuz bölgenin en köklü spor kulübü olmak.